عبدالحسين آذرنگ

میان ماه من تا ماه يردون

میان ماه من تا ماه گردون

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ آقای حداد عادل سخنرانی در همایش «آموزش زبان فارسی در جامعه المصطفی العالمیه» داشتند که طی آن به مقایسه آماری کتابهای منتشره بعد و قبل از انقلاب پرداختند. این بخش از صحبت‌های ایشان به نقل از خبرگزاری‌های اینچنین است:‌ ... ادامه را بخوانید
تاریخ و تحول نشر

تاریخ و تحول نشر تحول در تاریخ‌نگاری کتاب

اولین نگاشته در موضوع تاریخ چاپ را محمدحسین فروزغی ملقب به ذکاء الملک به سال ۱۳۱۴ق. در روزنامه تربیت خود به نگارش درآورد. کلیاتی در باب ظهور چاپ توسط گوتنبرگ که به نظر می‌رسد بیشتر ترجمه‌ای از متنی اروپایی باشد. اما در همین سالها ... ادامه را بخوانید