سخنرانی

کارنامه ۱۴۰۲

سال گذشته با خودم عهد کرده بودم که«فهرست کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه آیت‌الله بروجردی» که نگارش متنش در سال ۱۳۹۲ به اتمام رسیده بود اما مراحل فنی انتشارش به تعویق افتاده بود رو به سرانجام برسونم که خوشبختانه این اتفاق مهم افتاد. انتشار کتاب‌های ... ادامه را بخوانید