سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

وجوبِ وجودِ نقد

نگارش نقد بر کتاب این روزها بسیار کمتر و کم‌جان‌تر از دهه‌های پیشین است.  با وجود آنکه تعداد کتابهای منتشره چند ده برابر شده اما مع الاسف هم تعداد مجلاتی که به موضوع نقد کتاب اهمیت می‌دهند کمتر شده و هم اساتید و پژوهشگران ... ادامه را بخوانید