رسول جعفریان

ما پنجاه نفر دیوانه هستیم

سیدمرتضی هاشمی در یادداشت سردبیر شماره آخر مجله فردان از قول روان‌شاد رضا سیدحسینی اینچنین نقل کرد که:‌ «هزار نفر هستیم کتاب می‌نویسیم و ترجمه میکنیم و خودمان هم کتاب‌های همدیگر را می‌خریم و می‌خوانیم» فصلنامه فردان، سال پنجم، دور جدید، شماره ۴، تابستان ... ادامه را بخوانید
تصویر دکتر رسول جعفریان

آبادگر کتابخانه‌ها و یاریگر پژوهشگران

آبادگر کتابخانه‌ها و یاریگر پژوهشگران  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، یکی از مهمترین کتابخانه‌های دولتی و البته دانشگاهی در ایران است. از سال ۱۳۲۸ که فکر تأسیس کتابخانه مطرح و هسته اولیه و اصلی آن توسط مرحوم سید محمد مشکوه رقم خورد تا کنون افراد ... ادامه را بخوانید