دیوان نشاطی خان

اولین پرتره چاپ سنگی در ایران

اولین پرتره چاپ سنگی در ایران مشخصات نشر: فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، شماره ۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صص ۲۶۱-۲۷۳. چکیده:‌ این مقاله با تمرکز بر پرتره‌نگاری، به‌گونه‌های تصویرسازی در کتاب‌های چاپ سنگی می‌پردازد. در ابتدا، به اولین آثار چاپی مصور اشاره ... ادامه را بخوانید