ديوان حافظ

کتاب مادلینگ

کتاب مادلینگ

تصویر دختری جوان با کتاب دیوان حافظ به تصحیح محمدقزوینی و دکتر قاسم غنی بر روی جلد مجله اطلاعات هفتگی برای من  جالب بود. تلفیق دختری با شکل و شمایلی کاملا غربی که ظاهرا الگویی برای نسلی جدید است، با دیوان حافظ که نماد ... ادامه را بخوانید