خوارزمی

مصادره به معیوب: عاقب شوم بهترین ناشران پهلوی

علیرضا حیدری (۱۳۱۴-۱۳۸۶) در سال ۱۳۴۷ موفق می‌گردد با همراهی جمعی از معلمان که گروهی آموزشی به‌نام «خوارزمی» را تشکیل داده و هدفشان چاپ و انتشار کتاب‌های علمی بود، شرکت انتشاراتی خوارزمی را تأسیس نماید.  در سال ۱۳۵۴ حیدری پیشنهاد خرید سهام این انتشارات ... ادامه را بخوانید