أمار نشر کتاب در ایران

میان ماه من تا ماه يردون

میان ماه من تا ماه گردون

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ آقای حداد عادل سخنرانی در همایش «آموزش زبان فارسی در جامعه المصطفی العالمیه» داشتند که طی آن به مقایسه آماری کتابهای منتشره بعد و قبل از انقلاب پرداختند. این بخش از صحبت‌های ایشان به نقل از خبرگزاری‌های اینچنین است:‌ ... ادامه را بخوانید