آمار کتاب

تابِ کتاب

در مقایسه ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۹ با سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت کتاب ۳۹/۲ درصد افزایش پیدا کرده است.  این در حالی هست که متوسط قیمت کتاب از سال ۱۳۹۰ تا به امروز ۹۹۱ درصد (شما بخوانید ۱۰۰۰ درصد) افزایش داشته است.  یعنی از ... ادامه را بخوانید
میان ماه من تا ماه يردون

میان ماه من تا ماه گردون

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ آقای حداد عادل سخنرانی در همایش «آموزش زبان فارسی در جامعه المصطفی العالمیه» داشتند که طی آن به مقایسه آماری کتابهای منتشره بعد و قبل از انقلاب پرداختند. این بخش از صحبت‌های ایشان به نقل از خبرگزاری‌های اینچنین است:‌ ... ادامه را بخوانید