آغازنامه حقیقت

آغازنامه حقیقت

آغازنامه حقیقت مشخصات نشر: فصلنامه نقد کتاب میراث، سال دوم، زمستان ۱۳۹۴، شماره ۸، صص. ۱۷۷-۱۹۱ چکیده: آغازنامه حقیقت هفته‌نامه‌ای است که در سال ۱۳۲۵ق به چاپ رسیهد است؛ نام این هفته‌نامه در نوشته‌های رابینو، براون و نیز صدر هاشمی آمده است. مؤلف در ... ادامه را بخوانید