نامه منشی

نامه منشی: مجموعه مقالات همایش نقش منشی نول کشور در گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان  گردآورنده: مجید غلامی جلیسه ناشر: تهران: انتشارات وراقان، ۲۵۶ص.، ... ادامه معرفی

چاپ نوشت 1

چاپ نوشت: کوته‌نوشته‌هایی درباب کتاب نویسنده: مجید غلامی جلیسه ناشر: تهران: مؤسسه خانه کتاب، ۳۵۴ص.، جیبی، ۱۳۹۴. معرفی: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه‌ای از یادداشت‌های کوتاه و ... ادامه معرفی

رساله جهادیه

رساله جهادیه  نویسنده: میرزا عیسی قائم مقام فراهانی مقدمه: مجید غلامی جلیسه ناشر: قم: نشر عطف، ۱۱۶ص.، وزیری، ۱۳۹۳ش. معرفی:  رساله جهادیه، نوشته میرزا عیسی قائم ... ادامه معرفی