نامه منشی

نامه منشی: مجموعه مقالات همایش نقش منشی نول کشور در گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان  گردآورنده: مجید غلامی جلیسه ناشر: تهران: انتشارات وراقان، ۲۵۶ص.، ... ادامه معرفی

مسیح ثقفی

مسیح ثقفی نویسنده: مجید غلامی جلیسه  ناشر: تهران: خانه کتاب، ۴۸ص.، پالتویی، ۱۳۹۴. معرفی:  نشر کتاب در ایران با سابقه‌ای دویست ساله از جمله صنوف تأثیرگذار ... ادامه معرفی

محمدعلى تربیت

محمدعلی تربیت نویسنده: مجید غلامی جلیسه  ناشر: تهران: خانه کتاب، ۴۸ص.، پالتویی، ۱۳۹۴. معرفی: کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه «مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران» است که ... ادامه معرفی