يک کتاب و چهار نظر


يک کتاب و چهار نظر

مشخصات نشر:  سفينه. شماره ۸، پاييز، ۱۳۸۴ش.

چکیده: 

کتاب «نسخه‌های خطی، شروح و ترجمه‌های صحیفه سجادیه» نوشته سیدمحمدحسین حکیم، مفضل‌ترین و کامل‌ترین کتابنامه شروح و ترجمه‌های صحیفه سجادیه است که تاکنون به چاپ رسیده است. این کتاب، از زمان انتشار آن (۱۳۸۲شمسی) تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده و در این گفتار، چهار تعلیقه از چهار پژوهشگر بر این کتاب درج می‌شود:‌آقایان محمد برکت، عبدالله غفرانی، مجید غلامی جلیسه و سیدمحمدحسین حکیم. تعلیقه اول، دو نکته افزودنی بر کتاب را در بردارد. تعلیه دوم در قالب نامه‌ای خطاب به نویسنده کتاب ده نکته را بازگفته است. تعلیقه سوم، نکته‌ای افزودنی در مورد صحیفه ثانیه شیخ حر عاملی و تعلیقه چهارم، استدراکات مؤلف کتاب است که در خلال سال‌های پس از انتشار نگاشته است. 

دیدگاه‌ها غیرفعال است!